FYSIKbasen.dk - Den danske database for pædagogiske undervisningsforsøg til fysiklærere
Forside Nyheder Forsøg Om siden Kontakt English
Gå en side tilbageForetag ny søgning

Vis sidst ændrede forsøg

Denne liste viser de 10 forsøg, der senest er blevet tilføjet eller ændret:1: Opdateret den 10.08.2008.Vis dette forsøgUdskriv dette forsøg

rød pilDen svævende stålkugle

Forsøg nr.: 124
Formål: At vise at nogle materialer er i stand til at lede magnetfelter.
Resume: To stålkugler holdes hen over en magnet. De to kugler vil tiltrækkes stærkere til hinanden end til magneten.
Nøgleord: Magnetfelter, magnetisk kraft, magnetisme, kræfter.2: Opdateret den 17.06.2008.Vis dette forsøgUdskriv dette forsøg

rød pilViskositet af flydende kvælstof

Forsøg nr.: 53
Formål: At demonstrere flydende kvælstofs lave viskositet.
Resume: Flydende kvælstof drypper ud igennem meget små huller.
Nøgleord: Flydende kvælstof, viskositet.3: Opdateret den 16.06.2008.Vis dette forsøgUdskriv dette forsøg

rød pilMentos i sodavand

Forsøg nr.: 122
Formål: At demonstrere en nærmest eksplosiv overgang fra opløst CO2 til gasformig CO2 i sodavand.
Resume: En mentos-pastil i sodavand får sodavandens opløste CO2 til at gå på gasform med stor hastighed, hvilket skaber en næsten eksplosiv opskumning.
Nøgleord: Faseændring, overfladespænding, tryk, væskedynamik.4: Opdateret den 04.03.2008.Vis dette forsøgUdskriv dette forsøg

rød pilTippetoppen

Forsøg nr.: 79
Formål: Demonstration af de meget specielle rotationelle egenskaber ved den såkaldte "tippetop".
Resume: En "tippetop" er en lille snurretop, der først snurrer rundt som en normal snurretop for derefter automatisk at hoppe op og snurre på håndtaget ("stilken"). Beskrivelsen giver en kort teoretisk introduktion samt et større historisk overblik.
Nøgleord: Energibevarelse, friktion, impulsmoment, kraftmoment, kræfter, ligevægt, massemidtpunkt, mekanik, tyngdekraft, rotation.5: Opdateret den 21.10.2007.Vis dette forsøgUdskriv dette forsøg

rød pilMål tykkelsen af et hår

Forsøg nr.: 87
Formål: At måle tykkelsen af et hår ved hjælp af en laserstråle.
Resume: En laserstråle (for eksempel fra en laserpointer) sendes ind på et hår. Dette skaber et diffraktionsmønster, som man nemt kan bruge til at finde tykkelsen af håret.
Nøgleord: Elektromagnetisk stråling, brydning, diffraktion, interferens, lys, optik.6: Opdateret den 20.09.2007.Vis dette forsøgUdskriv dette forsøg

rød pilRubens flammerør

Forsøg nr.: 6
Formål: At demonstrere at lyd består af trykbølger.
Resume: Et metalrør fyldes med gas, der siver ud langs en række små huller. Gassen antændes, og via en højttaler laves stående bølger i røret.
Nøgleord: Bølger, longitudinale bølger, lyd, stående bølger, svingninger.7: Opdateret den 20.09.2007.Vis dette forsøgUdskriv dette forsøg

rød pilSimple højttalere med forskellige membraner

Forsøg nr.: 7
Formål: At demonstrere princippet bag en højttaler.
Resume: Ved hjælp af en spole og en magnet kan man få forskellige overflader til at svinge som en højttalermembran.
Nøgleord: Induktion, magnetisme, højttaler, lyd, svingninger.8: Opdateret den 20.09.2007.Vis dette forsøgUdskriv dette forsøg

rød pilEksploderende brintdåse

Forsøg nr.: 20
Formål: At demonstrere egenskaber for brint samt hastigheden af kemiske reaktioner.
Resume: En dåse med hul i låget fyldes med brint. Brinten antændes ved hullet, og man venter. Efter lidt tid eksploderer dåsen med et meget højt brag.
Nøgleord: Energi, termodynamik, varme, tryk.9: Opdateret den 07.08.2007.Vis dette forsøgUdskriv dette forsøg

rød pilMagnet i kobberrør

Forsøg nr.: 32
Formål: At demonstrere Lenz' Lov.
Resume: En magnet, der falder ned igennem et kobberrør, bremses af induktionen.
Nøgleord: Elektromotorisk kraft, induktion, ledningsevne, magnetfelter, magnetisme, acceleration, bevægelse, kræfter, tyngdekraft.10: Opdateret den 17.07.2007.Vis dette forsøgUdskriv dette forsøg

rød pilBernoullis svævende bold

Forsøg nr.: 123
Formål: At demonstrere Bernoullieffekten.
Resume: Man kan få en let bold til at svæve i en luftstrøm.
Nøgleord: Acceleration, bevægelse, kræfter, ligevægt, mekanik, Newtons Love, tyngdekraft, Bernoullieffekt, tryk, turbulens, viskositet, væskedynamik.